De to tallene er viktige fellesnevnere i den internasjonale høyreekstremismen. 88 står for 2 ganger den 8. bokstaven i alfabetet - HH - Heil Hitler. 14 symboliserer høyreekstremistenes trossetning, "de 14 ord", som på engelsk lyder "We must secure the existence of our people and a future for white children".

Ordene kommer fra den amerikanske nazisten David Lane som var et ledende medlem i terrorgruppen The Order. Lane døde i 2007 mens han sonet en dom på 190 år for blant annet mord. De 14 ord har blitt et slagord og er en vesentlig del av den høyreekstreme eksporten fra USA.
Alt er stort i USA, og den høyreekstreme bevegelsen er intet unntak. Tall fra Hatewatch-prosjektet til SPLC viser at hatgrupper har økt med 50% siden 2000 og utgjør nå 888 grupper. Dette er i perioden hvor Bush har vært president, og veksten kan ikke tillegges Obamas presidentkampanje.

FBI anslår at antall lovbrudd i kategorien hatkriminalitet for 2007 var 7.600, og til tross for statistikkens mørketall og svakheter så gir det en sterk indikasjon på at holdninger omsettes til handlinger også i USA.

Norge følger etter på de fleste områder, med et mulig unntak av lissom-satanistiske kirkebranner, og det er ingen overraskelse at USAs rasister har vært en viktig inspirator for norske meningsfeller.

Nå spekuleres det høyt om hvorvidt Obama vil overleve sin (eventuelle) presidentperiode. De har vært de første til å ta nettet i bruk, og ligget i forkant med å utnytte nettets muligheter med lyd, bilde, nettrado, postordre med mer. USA har, sammen med Sverige, vært verdens største produsent og distributør av rasistisk og/eller nazistisk musikk - en propagandaform som har bidratt til at mange unge har blitt fascinert av det som ligger bak; ideologien.

USAs høyreekstreme organisasjoner har vært den sentrale inspirasjonskilde for høyreekstremister over hele verden, som for eksempel i Norge der Vigrid kopierer National Alliance i stort og smått. Holocaust-benektelse har hatt en viktig plass i dette bildet, og videoer, bøker, hefter og pamfletter har strømmet fra USA til Europa i flere tiår. Siden 1995 har det blitt avslørt over 60 omfattende terrorplaner fra det høyreekstreme miljøet.

Det eneste som overrasket med avsløringene av attentatplanene mot Barack Obama var at de ikke kom før. Nå spekuleres det høyt om hvorvidt Obama vil overleve sin (eventuelle) presidentperiode. Situasjonen illustrer hvordan rasismen utgjør en tilleggsrisiko for utsatthet. Mange amerikanske presidenter har blitt utsatt for attentatt, og mylderet av motivasjon som ligger bak vil også kunne ramme Barack Obama. Men han har en tilleggsrisiko som Bush slipper - han kan bli utsatt fordi han er svart.

Slik er det også i det norske fredelige hverdagslivets små og store hendelser - alle har i utgangspunktet relativ lik risiko for utsatthet, men etniske minoriteter har en risiko som jeg som hvit norsking slipper - den rasistiske komponenten. Rasistiske overgrep er individblinde, og den ikke-kritthvite delen av den norske befolkningen kan få en ekkel følelse fordi de vet de er i samme gruppe som den som ble utsatt.

Den følelsen slipper vi andre.

Publisert 31.10.08