Kontaktinfo

Utdannet sosiolog.
Arbeider som informasjonsleder ved Antirasistisk Senter.


Mobil: 92 66 17 14
Telefon dagtid: 23 13 90 05
 

Post:
C/O Antirasistisk Senter, Postboks 244 Sentrum, 0103 Oslo